MÅSTA ÄNG

Det nybyggda äldreboendet Måsta äng strax utanför Eskilstuna ligger nära skog och natur. AQ Arkitekter har varit med i projektet från idé till färdig byggnad. Äldreboendet angörs via en trädkantad angöringsgata till ett välkomnande entrétorg, dit även lokalbussen når via en vändplan. På Måsta äng finns 88 lägenheter om c:a 35 m2 fördelat på 8 avdelningar. Alla lägenheter vetter mot gröna ytor. En allmän innergård blir gemensamt vardagsrum. Varje avdelning har en egen innergård för avkoppling eller aktiviteter som t.ex. odling. På avdelningarna finns vardagsrum, matrum med kök samt balkong/altan. Byggnaden är i två plan. Ungefär hälften av lägenheterna är gruppboenden anpassade för personer med demenssjukdom. På Måsta äng finns tillgång till arbetsterapeut/sjukgymnast, frisör, fotvård m.m. Hemtjänsten i stadsdelen utgår från Måsta äng. Det finns en restaurang med eget produktionskök som är öppet för allmänheten.Projekt: Nybyggnation med 88 lägenheter, samt lokaler för storkök, matsal, hemtjänst, sjuksköterska m.m.
Plats: Måsta äng äldreboende, Måstaängsvägen, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
År: 2010

Projekt: Om- och tillbyggnad 22 lgh
Plats: Skogsgläntans äldreboende, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna kommun
År: 2013-2015

Projekt: Nybyggnad av 66 lgh för äldre
Plats: Åbackens (Brunnsbacken) äldreboende, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
År: 2011-2014

Projekt: Nybyggnad 35 lägenheter
Plats: Slottsskogens äldreboende, Flen
Beställare: Flens bostads AB
År: 2010-2012

Projekt: Ombyggnad 128 lgh och tillbyggnad 57 lgh
Plats: Lagersbergsgården, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna kommun
År: 2010-2012

Projekt: Tillbyggnad av äldreboende med 66 lgh
Plats: Lagersbergs äldreboende, Lagrådsgatan, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
År: 2013

Projekt: Nybyggnation av för 35 boende i tre enheter med radhuskaraktär
Plats: Slottskogens äldreboende, Stenhammarområdet, Flen
Beställare: Flens Kommun
År: Byggnation pågår

Projekt: Ombyggnad av bef. äldreboende samt nybyggnation av 20 lgh
Plats: Lillängens äldreboende, Lillängsvägen, Enhörna
Beställare: Telge Fastigheter AB
År: 2010

Projekt: Om- och tillbyggnad av äldreboende, c:a 9 000 m2
Plats: Tunagårdens äldreboende, Svante Lundkvists väg, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
År: 2002

Projekt: Ombyggnad av kök för äldreboende
Plats: Lagersbergs äldreboende, Lagrådsgatan, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
År: 2002

Projekt: Ombyggnad av äldreboende för demenssjuka och korttidsboende
Plats: Djurgårdens sjukhem, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
År: 1999

Projekt: Tillbyggnad av äldreboende, ombyggnad av kök för äldreboende
Plats: Sictoniagården, Vansö, Strängnäs
Beställare: Strängnäs Kommun
År: 1999